Hlavní obsah

of [ɒv unstressed əv]

Předložka

  1. koho/čeho druhý pád či přivlastněníbottle of wineláhev vína
  2. z o původu, působištithe Prince of Walesprinc z Walesumany of usmnozí z nás
  3. z čeho vyrobený ap.decorations of woodozdoby ze dřeva
  4. na co/koho myslet, zemřít ap.
  5. vyjadřuje vazbu s přídavnými jménybe proud of sbbýt hrdý na kohobe guilty of sthbýt vinen čímbe fond of sb/sthmít rád koho/cobe scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho
  6. od koho milé, podlé ap.
  7. It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.of great importancevelmi důležitýmore/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění
  8. vyjadřuje věka girl of 18osmnáctiletá dívka

Slovní spojení

Bachelor of Arts Bachelor of Science Bill of Rights C of E Chancellor of the Exchequer Chief of Staff Church of England Doctor of Philosophy Houses of Parliament Justice of the Peace Master of Arts Master of Science Secretary of State United States of America act of God age of consent ahead of balance of trade baptism of fire bicarbonate of soda bird of paradise bird of passage bird of prey centre of gravity chamber of commerce change of life chest of drawers coat of arms code of conduct code of practice coming of age contempt of court cost of living council of war court of appeal court of inquiry court of law cream of tartar fact of life figure of eight figure of speech frame of mind frame of reference guest of honour hall of fame hall of residence hard of hearing head of state holy of holies jack-of-all-trades kiss of death leap of faith leave of absence left-of-centre lily of the valley line of sight line of vision master of ceremonies matter of course matter-of-fact middle-of-the-road miscarriage of justice moment of truth mother-of-pearl next of kin of course one-of-a-kind out of out of date out of doors out of touch out of work out-of-body out-of-pocket out-of-the-way out-of-town part of speech peer of the realm point of reference point of view port of call power of attorney prisoner of conscience prisoner of war rate of exchange right of way right-of-centre roll of honour rule of law run-of-the-mill seat of learning sense of humour sense of occasion sleight of hand standard of living state of affairs state of mind state of siege state-of-the-art stay of execution terms of reference thereof tug-of-love tug-of-war undreamed of unheard of vote of thanks walk of life way of life work of art

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění

account: on account of sb/sthkvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čeho

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

account: of no accountbezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající

advantage: take advantage of sthvyužít, zneužít čeho, těžit z čeho

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

all: all of sthvšechno co, všichni, všechny

all: all of sthcelý co

all: all ofcelých, pouhých kolik zdůraznění

all: of allze všech/všeho při zdůraznění superlativu

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

arm: (coat of) armserb, znak, rodové znamení

as: as of, as fromk(e) danému datu, začínat ap., od kdy do budoucna

assistance: be of assistance to sbbýt nápomocný komu

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

bean: full of beansplný energie, v nejlepší náladě, rozpustilý

beat: beat off, beat backodrazit útok

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

because: because of sthkvůli čemu, pro co

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

best: best of (it) allnejlepší na tom je/bylo ...

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

bird: be birds of a featherbýt jeden jak druhý/stejného ražení

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

blank: blank (off)uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.

blast off: blast sth offustřelit, utrhnout co výbuchem ap.

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

bob: bob (of the head)(po)kývnutí, (při)kývnutí hlavou

bolt: bolt of lightningblesk na obloze

bottom: from the bottom of one's heartz celého srdce, z hloubi srdce, upřímně

break: break of dayúsvit, rozbřesk, svítání

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

breath: breath of fresh airoživení, nový duch, čerstvý vítr

breath: be out of breathbýt udýchaný, nemoci popadnout dech, sotva popadat dech

brick off: brick sth offoddělit co stěnou

brush off: brush sb offodbýt koho odmítnout se bavit

bull: (load of) bullkraviny, hovadiny

bump off: bump sb offoddělat, odpravit koho

bunch: bunch of flowerskytice, hovor. pugét růží ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

bundle off: bundle sb offposlat, vypakovat koho kam

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

burden: burden of proofdůkazní břemeno

business: it is none of sb's businessdo toho komu nic není, to se koho netýká

cake: a piece of cakehračka, snadná věc, brnkačka

care: care of sb/sthna adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

cart off: cart sb offodtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůli

cast: cast of mindletora, povaha, ražení, založení osoby

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

change: change of clothesvěci na převlečení, náhradní oblečení

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

choice: of one's choicepodle vlastního výběru/vlastní volby

cirrhosis: cirrhosis (of the liver)cirhóza (jater)

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

clear: clear of sbpřed kým časově, na body ap.

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

cobbler: (load of) cobblerssnůška nesmyslů, hovadiny, kecy

colour: people of colourbarevní lidé tmavé pleti

come: come from/ofsth vzejít, pramenit z čeho

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

compass: (pair of) compasseskružítko, kružidlo

concern: be of concern to sbpůsobit starosti komu

condition: be out of conditionnebýt v kondici, být z formy

consequence: of consequencedůležitý, významný, hodnotný člověk, věc

conspiracy: conspiracy of silencehradba mlčení všech svědků ap.

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

courage: have the courage of one's convictionsjednat podle svého přesvědčení

course: course (of action)postup v určité situaci

course: (of) coursejistě, samozřejmě

cover: under cover of sthpod pláštíkem čeho noci ap.

crack: at the crack of dawnza rozbřesku časně ráno

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

Damocles: Sword of DamoclesDamoklův meč

danger: out of dangermimo nebezpečí při nemoci či zranění

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu