Hlavní obsah

Doctor of Philosophy

Podstatné jméno

  • doktorský titul z kteréhokoli akademického oboru kromě práva, medicíny a teologiedoktorát, doktor držitel doktorátu, obdoba CSc.

Části slova

of