Hlavní obsah

aware [əˈweə]

Vyskytuje se v

far: so far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známo

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth