Hlavní obsah

vědomý

Přídavné jméno

  1. (záměrný) deliberate, intentional, knowing(z vlastní vůle) wil(l)ful
  2. (uvědomující si) čeho aware, conscious of sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, (vážnosti problému ap.) appreciate sthnebýt si vědom čehobe unaware/unconscious/ignorant of sth

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

při: být při vědomíbe conscious

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

attention: k rukám koho dopis ap., na vědomí komufor the attention of

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

loss: ztráta vědomíloss of consciousness

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

unconscious: nebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si cobe unconscious of sth

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth