Hlavní obsah

vědomý

Přídavné jméno

  1. (záměrný) deliberate, intentional, knowing(z vlastní vůle) wil(l)ful
  2. (uvědomující si) čeho aware, conscious of sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, (vážnosti problému ap.) appreciate sthnebýt si vědom čehobe unaware/unconscious/ignorant of sth

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

při: být při vědomíbe conscious

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness

vědomí: ztratit vědomílose consciousness

vědomí: nabýt vědomíregain consciousness, come to

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vědomí: vzít co na vědomítake sth into account

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vědomí: lidské vědomíhuman mind

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

vědomí: bez mého vědomíwithout my knowledge/knowing it

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.