Hlavní obsah

nevědomý

Vyskytuje se v

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

pozbýt: faint, lose consciousness, krátce black outpozbýt vědomí

při: be consciousbýt při vědomí

vědomí: loss of consciousnessztráta vědomí

vědomý: be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sthbýt si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.

ztráta: loss of consciousnessztráta vědomí

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

nevědomý: netušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sthnevědomý si čeho