Hlavní obsah

nevědomý

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

při: být při vědomíbe conscious

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth