Hlavní obsah

vědomí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stav psychiky) consciousnessztráta vědomíloss of consciousnessztratit vědomílose consciousnessnabýt vědomíregain consciousness, come tobýt (plně) při vědomíbe (fully) conscious
  2. (vědění) knowledge(povědomí) awarenessform. cognizancebez mého vědomíwithout my knowledge/knowing itvzít co na vědomítake sth into accountdát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth
  3. (myšlení) mind(duševno) psychelidské vědomíhuman mind

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness

při: být při vědomíbe conscious

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

loss: loss of consciousnessztráta vědomí

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.