Hlavní obsah

vědomí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (stav psychiky) consciousnessztráta vědomíloss of consciousnessztratit vědomílose consciousnessnabýt vědomíregain consciousness, come tobýt (plně) při vědomíbe (fully) conscious
  2. (vědění) knowledge(povědomí) awarenessform. cognizancebez mého vědomíwithout my knowledge/knowing itvzít co na vědomítake sth into accountdát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth
  3. (myšlení) mind(duševno) psychelidské vědomíhuman mind

Vyskytuje se v

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

nevědomý: nevědomý si čehonetušící unaware, unconscious of sth, neuvědomující si not realizing sth

pozbýt: pozbýt vědomífaint, lose consciousness, krátce black out

při: být při vědomíbe conscious

vědomý: být si vědom(ý) čeho nebezpečí ap.be aware of sth, vážnosti problému ap. appreciate sth

ztráta: ztráta vědomíloss of consciousness

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

attention: k rukám koho dopis ap., na vědomí komufor the attention of

consciousness: ztratit/nabýt vědomílose/regain consciousness

loss: ztráta vědomíloss of consciousness

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

unconscious: nebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si cobe unconscious of sth

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

vědomí: ztráta vědomíloss of consciousness