Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) co lose sthZtratil jsem peněženku.I have lost my wallet.ztratit směrlose the directionztratit kontakt/spojení s kým nestýkat selose contact/touch with sb
  2. (život ap.) co lose sth(vlastní vinou) forfeit sth(být připraven o) be deprived of sthztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, (omdlít) faint
  3. (prodělat peníze ap.) lose (out)/(money)(utrpět ztrátu) suffer a loss
  4. (promarnit) co waste sth
  5. (úmrtím) koho lose sb

Vyskytuje se v

kontakt: lose touch with sbztratit kontakt s kým

panenství: lose virginityztratit panenství

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

váha: lose weightztratit na váze

vědomí: lose consciousnessztratit vědomí

jídlo: I've lost my appetite.Ztratil jsem chuť k jídlu.

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

prestiž: lose prestigeztratit prestiž

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

zrak: lose one's sightztratit zrak oslepnout

ztracený: Nothing is lost.Nic není ztraceno.

ztratit se: We have probably got lost.Asi jsme se ztratili.

hlava: lose one's head/coolztratit hlavu

nit: You've lost me.Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.

řeč: BrE lose one's tongue, be (left) speechlessztratit řeč z překvapení ap.

slovo: put in a word for sbztratit slovo za koho

tvář: save/lose facezachovat si/ztratit tvář

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

disoriented: get disorientedztratit orientaci

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

get: get lostztratit se v lese ap.

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

lost: get lostztratit se i věc, zabloudit

missing: go missingztratit se, být pohřešován dítě ap.

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

tie: tie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.

train: lose one's train of thoughtztratit nit

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

getaway: make a/one's getawayupláchnout, ztratit se, vzít roha

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

ztratit: lose the directionztratit směr