Hlavní obsah

ztracený

Vyskytuje se v

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

kontakt: lose touch with sbztratit kontakt s kým

panenství: lose virginityztratit panenství

pojem: have no notion/lose count of timenemít/ztratit pojem o čase

váha: lose weightztratit na váze

vědomí: lose consciousnessztratit vědomí

vejce: soft-boiled/hard-boiled/poached eggsvejce naměkko/natvrdo/ztracená

ztratit: lose the directionztratit směr

jídlo: I've lost my appetite.Ztratil jsem chuť k jídlu.

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

prestiž: lose prestigeztratit prestiž

rovnováha: He lost his balance.Ztratil rovnováhu.

zrak: lose one's sightztratit zrak oslepnout

ztratit se: We have probably got lost.Asi jsme se ztratili.

hlava: lose one's head/coolztratit hlavu

nit: You've lost me.Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.

řeč: BrE lose one's tongue, be (left) speechlessztratit řeč z překvapení ap.

slovo: put in a word for sbztratit slovo za koho

tvář: save/lose facezachovat si/ztratit tvář

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

consciousness: lose/regain consciousnessztratit/nabýt vědomí

cool: lose one's coolztratit hlavu

courage: pluck up the/lose couragedodat si odvahy/ztratit odvahu

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

disoriented: get disorientedztratit orientaci

equilibrium: lose one's equilibriumztratit klid

get: get lostztratit se v lese ap.

inhibition: lose one's inhibitionsztratit zábrany

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

lost: get lostztratit se i věc, zabloudit

missing: go missingztratit se, být pohřešován dítě ap.

place: lose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.

poach: poached eggsztracená vejce vařená ve vodě bez skořápky

recovery: beyond recoverynevyléčitelný pacient ap., nenávratně ztracený zničený ap.

tie: tie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.

train: lose one's train of thoughtztratit nit

transit: goods (lost) in transitzboží (ztracené) na cestě

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

getaway: make a/one's getawayupláchnout, ztratit se, vzít roha

streetwise: She is streetwise.Ta se ve městě neztratí.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

face: lose faceztratit tvář, blamovat se, přijít o prestiž

ztracený: lost child/documentsztracené dítě/doklady