Hlavní obsah

zapadlý

Přídavné jméno

  1. (spadený) za co fallen behind sth
  2. (zabořený) do čeho sunk(en) in sth
  3. (odlehlý) remote(zastrčený) out-of-the-wayAmE slang. jerkwater(malý, nudný) hovor. one-horse
  4. (vpadlý) sunken(hluboko usazený) deep-set
  5. (zapadaný) čím covered by sthzapadlý sněhemsnow-covered, (odříznutý od světa) snowed in, snowbound