Hlavní obsah

deep [diːp]

Přídavné jméno

  1. hluboký jezero ap.knee deeppo kolena hluboký vrstva sněhu ap.deep-cover agentsupertajný agenttech. deep boringhlubinné vrtánítech. deep-seated deposithlubinné ložisko
  2. ve spojeních
  3. sport.dlouhý daleko do hřiště - míč v tenise ap.
  4. be in a deep sleeptvrdě spát
  5. in sth hluboce zabrán, pohroužený do čeho, hluboce ponořen do čehodeep in thoughthluboce zamyšlený
  6. tmavě o barvě, ve spojenídeep browntmavě hnědá
  7. tmavý, sytý barva

Podstatné jméno

  1. hlubina mořská
  2. the deep of sth prostředek čeho střední fáze

Vyskytuje se v

deep freeze: deep-freezehluboce zamrazit

dig: dig deepprovést důkladné vyšetřování

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

breath: take a (deep) breathnadechnout se (zhluboka)

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

sleep: be deep in sleeptvrdě spát

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

draw: draw a deep breathzhluboka se nadechnout