Hlavní obsah

deeply [ˈdiːplɪ]

Odvozená slova

deep

Vyskytuje se v

deep: the deepof sth prostředek čeho střední fáze

deep: deep down (inside)v hloubi duše vědět, tušit ap.

deep: take a deep breathzhluboka se nadechnout i před náročným úkolem ap.

deep freeze: deep-freezehluboce zamrazit

dig: dig deepprovést důkladné vyšetřování

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

breath: take a (deep) breathnadechnout se (zhluboka)

breathe: breathe deeplyzhluboka dýchat

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

deep: deep-cover agentsupertajný agent

deep: tech. deep boringhlubinné vrtání

deep: tech. deep-seated deposithlubinné ložisko

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

deep: deep in thoughthluboce zamyšlený

sleep: be deep in sleeptvrdě spát

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

deep: knee deeppo kolena hluboký vrstva sněhu ap.

deep: deep browntmavě hnědá

draw: draw a deep breathzhluboka se nadechnout

duše: v hloubi/skrytu dušeat the bottom of one's heart, deep inside/down

nádech: hluboký nádechdeep breath

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

talíř: hluboký talířsoup/deep plate, rim soup bowl

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

vskrytu: vskrytu dušedeep in one's heart

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

dýchat: dýchat zhlubokabreathe deeply

hluboký: nejhlubší jezero na světěthe world's deepest lake

hluboký: hluboký spánekdeep/sound sleep

nadechnout se: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

průser: být v průserube in deep/the shit, nahraný be screwed/fucked

sytě: sytě modrýdeep blue

zelený: světle/tmavě/temně zelenýlight/dark/deep green

zhluboka: zhluboka se nadechnouttake a deep breath

sáhnout: sáhnout hluboko do kapsydig deep (into one's pockets)

tichý: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.

voda: Tichá voda břehy mele.Still waters run deep.