Hlavní obsah

strongly [ˈstrɒŋlɪ]

Vyskytuje se v

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

language: strong languagesilná slova i vulgární

point: sb's strong pointčí silná stránka

strongly: be strongly opposed to sthbýt silně proti čemu

use: use strong languagepoužívat silná slova

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

crimp: Strong currency is crimping exports.Silná měna brzdí vývoz.

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

most: most stronglynejsilněji

nerv: strong nervespevné nervy

ostře: speak out strongly against sthostře vystoupit proti čemu

silný: the stronger sexpřen. silnější pohlaví

stránka: sb's strong point, strength, fortečí silná stránka

špagát: have nerves of steel/iron, have strong nervesmít nervy jako špagáty

tvrdý: spirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcoholtvrdý alkohol

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

pevný: strong willpevná vůle

prudký: strong/potent poisonprudký jed

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

velký: strong impressionvelký dojem

výrazný: strong smell, typický distinctive odourvýrazný zápach

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

zvon: have a heart as strong as steelmít srdce jako zvon

strong: make sth strongerzesílit, posílit co