Hlavní obsah

strongly [ˈstrɒŋlɪ]

Vyskytuje se v

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

language: strong languagesilná slova i vulgární

point: sb's strong pointčí silná stránka

strong: make sth strongerzesílit, posílit co

strong: grow strongersílit, zesílit se i vliv ap.

strong: strong nervespevné nervy

strong: have a strong stomachmít silný žaludek

strong: take strong action against sb/sthrázně zasáhnout proti komu/čemu

strong: sb's strong pointčí silná stránka

strong: ekon. strong currencysilná měna

strong: 200 strong groupdvousetčlenná skupina

use: use strong languagepoužívat silná slova

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

crimp: Strong currency is crimping exports.Silná měna brzdí vývoz.

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

most: most stronglynejsilněji

nerv: pevné nervystrong nerves

ostře: ostře vystoupit proti čemuspeak out strongly against sth

silný: přen. silnější pohlavíthe stronger sex

silný: silná vůlestrong will

silný: silné nervystrong nerves

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

foukat: Venku pěkně fouká.There's a strong wind outside., It's pretty windy.

pevný: pevná vůlestrong will

prudký: prudký jedstrong/potent poison

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

silný: silná slovastrong words

silný: silný čajstrong tea

silný: silný tabákstrong tobacco, přen. strong meat

velký: velký dojemstrong impression

výrazný: výrazný zápachstrong smell, typický distinctive odour

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

zvon: mít srdce jako zvonhave a heart as strong as steel