Hlavní obsah

strong [strɒŋ]

Přídavné jménostronger , strongest

  1. silný, statný tělesně ap.make sth strongerzesílit, posílit cogrow strongersílit, zesílit se i vliv ap.
  2. pevný, odolný, solidní materiál ap.strong nervespevné nervyhave a strong stomachmít silný žaludek
  3. ostrý, důrazný slova ap., tvrdý názor ap.
  4. rozhodný krok, opatření ap.take strong action against sb/sthrázně zasáhnout proti komu/čemu
  5. přesvědčivý argument, důkaz ap.
  6. velký, vysoký šance
  7. sb's strong pointčí silná stránka
  8. ekon. strong currencysilná měna
  9. o síle kolik (mužů)200 strong groupdvousetčlenná skupina
  10. výrazný, ostrý, intenzivní vůně ap.

Vyskytuje se v

breeze: meteor. gentle/moderate/fresh/strong breezemírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnice

language: strong languagesilná slova i vulgární

point: sb's strong pointčí silná stránka

use: use strong languagepoužívat silná slova

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

crimp: Strong currency is crimping exports.Silná měna brzdí vývoz.

criticism: He came under strong criticism.Byl ostře kritizován.

nerv: strong nervespevné nervy

silný: the stronger sexpřen. silnější pohlaví

stránka: sb's strong point, strength, fortečí silná stránka

špagát: have nerves of steel/iron, have strong nervesmít nervy jako špagáty

tvrdý: spirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcoholtvrdý alkohol

dioptrie: How strong are your glasses/is your prescription?Kolik máte dioptrií?

pevný: strong willpevná vůle

prudký: strong/potent poisonprudký jed

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

velký: strong impressionvelký dojem

výrazný: strong smell, typický distinctive odourvýrazný zápach

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

zvon: have a heart as strong as steelmít srdce jako zvon

strong: make sth strongerzesílit, posílit co