Hlavní obsah

face [feɪs]

Sloveso

 1. sth směřovat, být otočený, být nasměrovaný ke komu/čemu jistým směremThe window faces south.Okno směřuje na jih.
 2. sb/sth otočit se (čelem) ke komu/čemu
 3. sb postavit se před koho novináře ap.
 4. sth stát před čím problémem ap., být postaven před co muset řešitbe faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.
 5. sth čelit, postavit se čemu problému ap., vyrovnat se s čímface the truthpodívat se pravdě do očí
 6. face up to sth čelit čemu, vyrovnat se s čím, vypořádat se s čím
 7. obložit, obkládat, pokrýt mramorem ap.

Fráze

 1. blow up in sb's face obrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek
 2. do sth until sb is blue in the face dělat co do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně
 3. face down/up čelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech
 4. on the face of the earth na celém širém světě
 5. be wiped off the face of the earth zmizet z povrchu zemského
 6. come face to face with sb setkat se osobně/tváří v tvář s kýmface-to-face meetingosobní kontakt
 7. fly in the face of sth zcela protiřečit, naprosto odporovat čemu, být v naprostém rozporu s čím pravidly ap.
 8. laugh in sb's face vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje
 9. have a long face mít protažený obličej, vypadat nešťastně
 10. make/pull a face udělat obličej zašklebit se ap.
 11. on the face of it na první pohled, při zběžném pohledu
 12. put on a brave/AmE good face předstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku
 13. BrEset one's face against sth zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu
 14. keep a straight face zachovat vážnou tvář, zadržet smích
 15. to sb's face přímo do obličeje komu říct něco ap.
 16. Let's face it Přiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

Vyskytuje se v

bold: tučné písmobold (face)

brave: tvářit se statečně, nedat na sobě nic znátput on a brave face

face: s ohledem na co, kvůli čemu, v reakci na coin the face of sth

face down: zkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.face sb down

nose: nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám soběcut off one's nose to spite one's face

pack: pleťová maska(face) pack

slap: rána, urážka, políčeka slap in the face

stare: být nabíledni, nabízet se odpověď ap., být před nosem řešení ap.be staring sb in the face

duck: výraz s našpulenou pusou, našpulený výraz při focení selfie ap.duck face

encounter: osobní setkáníface-to-face encounter

exposed: vnější líc zdivastav. exposed face

expressionless: bezvýrazný obličejexpressionless face

facing: lícovkastav. facing brick

familiar: známé tváře na obrazovce ap.familiar faces

freckle: pihovatý v obličejifreckle-faced

on: ve tváři mít výrazon sb's face

right: vpravo v bokvoj. right face

set: výraz čí tvářeset of sb's face

working: čelba, porub, porubní stěnahorn. working face

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

blow: Dostal ránu do obličeje.He received a blow to the face.

charge: Čelí několika obviněním.He faces several charges.

down: římsa 40 stop pod čelní stěnou skálya ledge 40ft down the rock face

downwards: ležet obličejem dolůlie face downwards

forward: sedadla po směru jízdyseats facing forward

pull: dělat obličeje, šklebit se, dělat grimasypull a face

save: zachovat si tvář/reputacisave one's face

dělat: dělat obličejemake faces

kamenný: s kamennou tváříhumor ap. deadpan, bez náznaku smíchu straight-faced

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

pleťový: pleťový krémface cream

popelavý: popelavý obličejashen face

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem

rozpor: být v rozporu s čímbe contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sth

rýpat: pořád rýpat do koho kritizovatAmE be in sb's face

stěna: skalní stěnarock face/wall

strana: čelní stranafront side, face

udělat: udělat ksicht/obličejmake/pull a face

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

voda: pleťová vodaface lotion

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

facka: dát komu fackuslap sb in/across the face

hrozit: Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

malovat: malovat si obličejmake up one's face

obrácený: okna obrácená k jihuwindows facing south

omýt: Omyl jsem si obličej (studenou vodou).I washed my face (with cold water).

otravovat: Neotravuj!přestaň Stop it!, jdi do háje Get out of my face!, BrE Get stuffed!, AmE Kiss off!

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

směřovat: Okno směřuje na jih.The window faces south.

tvář: neoholená tvářunshaven face

tvářit se: Tvářil se smutně.He looked sad., He had a sad expression on his face.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

usměvavý: usměvavá tvářsmiling face

zatvářit se: Zatvářila se smutně.She made a sad face.

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block off

hrom: pouštět hromy blesky vypadat rozzlobeněhave a face like thunder, be foaming at the mouth

huba: rozbít komu hubuknock sb's block off, smash sb's face in

koňský: koňský obličejhorsey face, equine face

ksicht: dělat ksichty šklebit semake/pull faces, grimace

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

pravda: podívat se pravdě do očíface the truth

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sepull a long face

rozbít: vulg. rozbít komu hubusmash sb's face in, knock sb's block off

smést: smést koho/co z povrchu zemskéhowipe sb/sth off the face of the earth

tlama: dát komu po tlaměpunch sb (in the face), smash sb's face in

zachovat: zachovat si tvářsave face

zamrznout: Úsměv jí zamrznul na rtech.Her smile froze on her face.