Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) problem, trouble(obtíž) difficultyvyřešit problémsolve a problembýt postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem
  2. (sporná otázka) problem(záležitost) issue, matter

Vyskytuje se v

vyřešit: vyřešit hádanku/problémsolve a riddle/problem

narazit: narazit na problémyrun into problems

případný: případné problémypotential problems

spočívat: Problém spočíval v ...The problem lay in ...

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

u: problémy u některých pacientůproblems in some patients

vážný: vážný problémserious problem

vzniknout: Vznikly problémy.Problems have occurred.

behavioural: problémy s chovánímbehavioural problems

difficulty: problémy s učením, poruchy učení u dětí ap.learning difficulties

everyday: každodenní problémyeveryday problems

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hindrance: bez problému/překážekwithout hindrance

hot: nejaktuálnější problém, ožehavé témahot issue

housing: problém s bydlením, bytová otázkahousing problem

issue: mít problém s čímhave an issue with sth

liquidity: problémy s likviditouliquidity problems

pastoral: psychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve školeBrE pastoral care

proposition: (tvrdý) oříšek, nelehká věc, problémtough proposition

struggle: mít problémy s čím jen s obtížemi zvládathave a struggle to do sth

teenage: problémy mladistvýchteenage problems

tractable: snadno zvladatelné problémytractable problems

trouble: jádro problémuthe root of the trouble

work: hrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.work to sb's disadvantage

be: Je tu problém.There is a problem here.

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

confined: Tento problém se netýká jen Číny.The problem is not confined to China.

fine: S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.(That's) fine by/with me.

get: Dostali se tam bez problémů.They got there without problems.

must: Určitě má nějaké problémy.She must have some problems.

of: Už to ani není takový problém.It becomes less of a problem.

problem: zdravotní problémyhealth problems

split: udělat kompromis, vyřešit problém oboustrannými ústupkysplit the difference

problém: být postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem