Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) problem, trouble(obtíž) difficultyvyřešit problémsolve a problembýt postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem
  2. (sporná otázka) problem(záležitost) issue, matter

Vyskytuje se v

vyřešit: vyřešit hádanku/problémsolve a riddle/problem

narazit: narazit na problémyrun into problems

případný: případné problémypotential problems

spočívat: Problém spočíval v ...The problem lay in ...

tu: Je tu jistý problém.There is a certain problem here.

u: problémy u některých pacientůproblems in some patients

vážný: vážný problémserious problem

vzniknout: Vznikly problémy.Problems have occurred.

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

difficulty: learning difficultiesproblémy s učením, poruchy učení u dětí ap.

everyday: everyday problemskaždodenní problémy

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

hot: hot issuenejaktuálnější problém, ožehavé téma

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

issue: have an issue with sthmít problém s čím

issue: raise the issue of sthnadnést otázku/problém čeho

liquidity: liquidity problemsproblémy s likviditou

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

struggle: have a struggle to do sthmít problémy s čím jen s obtížemi zvládat

teenage: teenage problemsproblémy mladistvých

tractable: tractable problemssnadno zvladatelné problémy

trouble: the root of the troublejádro problému

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

be: There is a problem here.Je tu problém.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

fine: (That's) fine by/with me.S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

problem: health problemszdravotní problémy

trouble: The trouble is ...Problém je v tom ...

hot: in hot waterv problémech, v nepřízni

split: split the differenceudělat kompromis, vyřešit problém oboustrannými ústupky