Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (složitá věc, potíž) problem, trouble(obtíž) difficultyvyřešit problémsolve a problembýt postaven před problémbe facing a problem, be faced with a problem
  2. (sporná otázka) problem(záležitost) issue, matter

Vyskytuje se v

vyřešit: solve a riddle/problemvyřešit hádanku/problém

narazit: run into problemsnarazit na problémy

případný: potential problemspřípadné problémy

spočívat: The problem lay in ...Problém spočíval v ...

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

vážný: serious problemvážný problém

vzniknout: Problems have occurred.Vznikly problémy.

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

difficulty: learning difficultiesproblémy s učením, poruchy učení u dětí ap.

everyday: everyday problemskaždodenní problémy

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

hot: hot issuenejaktuálnější problém, ožehavé téma

housing: housing problemproblém s bydlením, bytová otázka

issue: have an issue with sthmít problém s čím

liquidity: liquidity problemsproblémy s likviditou

pastoral: BrE pastoral carepsychologické poradenství, snaha o řešení osobních problémů žáků nejen studijní záležitosti - ve škole

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

struggle: have a struggle to do sthmít problémy s čím jen s obtížemi zvládat

teenage: teenage problemsproblémy mladistvých

tractable: tractable problemssnadno zvladatelné problémy

trouble: the root of the troublejádro problému

work: work to sb's disadvantagehrát v neprospěch koho, působit komu problémy situace ap.

be: There is a problem here.Je tu problém.

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

confined: The problem is not confined to China.Tento problém se netýká jen Číny.

fine: (That's) fine by/with me.S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

problem: health problemszdravotní problémy

split: split the differenceudělat kompromis, vyřešit problém oboustrannými ústupky

problém: be facing a problem, be faced with a problembýt postaven před problém