Hlavní obsah

bothered [ˈbɒðəd]

Přídavné jméno

  • by/about sth trápící se, soužící se, sužovaný čím, mající problémy s čím kterému něco vadí ap.I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

Vyskytuje se v

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

namáhat se: Nenamáhej se. neobtěžuj seDon't bother.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

vykašlat se: Vykašlal se na to. neudělal toHe didn't bother to do it.

zatěžko: Nebylo mu zatěžko udělat co.He took the bother to do sth.

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth