Hlavní obsah

vzniknout

Vyskytuje se v

being: come into beingvzniknout

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

come into: come into beingvzniknout

existence: come into existencevzniknout

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

question: The results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.

come: come into existencezrodit se, vzniknout