Hlavní obsah

emerge [ɪˈmɜːdʒ]

Vyskytuje se v

surface: emerge on/from the surfacevyplout na hladinu/povrch