Hlavní obsah

issue [ˈɪʃjuː or ɪsjuː]

Podstatné jméno

  1. of sth záležitost, věc, otázka problematika čeho k projednání ap.side issuevedlejší věc, podružná věc
  2. hovor.with sth problém s čím předmět obav ap.have an issue with sthmít problém s čímraise the issue of sthnadnést otázku/problém čeho
  3. the issue to zásadní, hlavní téma/věc to o co jdeThat is not the issue.O to (tu) nejde.
  4. vydání, výtisk, číslo časopisu ap.
  5. vystavení dokumentu, emise cenin ap., vydání tiskovin, peněz ap.date of issuedatum vystavení pasu ap.share issueemise akcií

Vyskytuje se v

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

bond: issue bondsvydat dluhopisy

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

hot: hot issuenejaktuálnější problém, ožehavé téma

invoice: issue/make out an invoicevystavit fakturu

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

topical: topical issuesaktuální události

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

hrotit: hrotit topush it/the issue

intimnost, intimita: intimnostiintimacies, intimate issues

nařízení: vydat nařízeníissue an order

prohlášení: učinit/vydat prohlášenímake/issue a statement

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

rozkaz: vydat rozkaz k čemuissue an order to do sth

výdejní: výdejní pultissue counter, v lékárně dispensing counter

zvláštní: zvláštní vydání novin ap.special issue, extra

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

vystavit: vystavit fakturuissue/make/hl. BrE raise an invoice

koleno: lámat to přes koleno záležitost ap.force the issue