Hlavní obsah

issue [ˈɪʃjuː or ɪsjuː]

Podstatné jméno

  1. of sth záležitost, věc, otázka čeho k projednání ap.raise the issue of sthnadnést problém čehohave an issue with sthmít problém s čímside issuevedlejší věc
  2. the issue to zásadní, hlavní téma/věc to o co jdeThat is not the issue.O to (tu) nejde.
  3. vydání, výtisk, číslo časopisu ap.
  4. vystavení dokumentu, emise cenin ap., vydání tiskovin, peněz ap.date of issuedatum vystavení pasu ap.share issueemise akcií
  5. vytékání, vylévání se

Vyskytuje se v

issue: the issueto zásadní, hlavní téma/věc to o co jde

arrest: (issue an) arrest warrant for sb(vydat) zatykač na koho

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

bond: issue bondsvydat dluhopisy

decree: issue a decreevydat výnos

edict: issue an edictvydat edikt

hot: hot issuenejaktuálnější problém, ožehavé téma

invoice: issue/make out an invoicevystavit fakturu

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

topical: topical issuesaktuální události

debate: This issue was widely debated.O této věci se zeširoka debatovalo.

faktura: issue/řidč. make (out) an invoicefin. vystavit fakturu

hrotit: push it/the issuehrotit to

intimnost, intimita: intimacies, intimate issuesintimnosti

nařízení: issue an ordervydat nařízení

prohlášení: make/issue a statementučinit/vydat prohlášení

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

výdejní: issue counter, v lékárně dispensing countervýdejní pult

zvláštní: special issue, extrazvláštní vydání novin ap.

jednat se: The issue is that ...Jedná se o to, že ...

vystavit: issue/make/hl. BrE raise an invoicevystavit fakturu

koleno: force the issuelámat to přes koleno záležitost ap.