Hlavní obsah

question [ˈkwestʃən]

Podstatné jméno

  1. otázka, dotazask questionsptát se, dotazovat seanswer a questionodpovědět na otázkuyes/no questionotázka zjišťovacíWH questionotázka doplňovací
  2. about sth pochybnost(i) o čemcall sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehobe in questionbýt zpochybňovánbeyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnostquestion of factvěcná stránka

Vyskytuje se v

question: sb/sth in questiondotyčný, zmíněný, příslušný kdo/co o kterého se jedná

tag: question tagtázací dovětek

Wh-question: Wh-questionsdoplňovací otázky

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

mark: question markotazník

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.

bez, beze: without questionbez debaty

dotaz: ask a question, make a querypoložit dotaz

dovětek: question tagsling. tázací dovětky

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

námitka: without objection/demur/questionbez námitek uposlechnout ap.

otázka: ask sb/answer a questionpoložit komu/odpovědět na otázku

položit: ask sb a question, put a question to sbpoložit komu otázku

řečnický: rhetorical questionřečnická otázka

sugestivní: leading/s podtextem loaded questionsugestivní otázka

výslech: interrogate, question sbpodrobit koho výslechu

zjišťovací: yes/no question, dichotomous questionling. otázka zjišťovací

žádný: zamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no casev žádném případě

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

klást: ask sb questionsklást komu otázky

mnoho: too many questions/much waterpříliš mnoho otázek/vody

na: reply to a questionodpověď na otázku

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?

podrobit: interrogate, question, podusit grill sbpodrobit koho výslechu

správně: answer a question correctlysprávně zodpovědět otázku

těžký: difficult/tough/hard questiontěžká otázka

úvaha: That is out of the question.To nepřichází v úvahu.

vyhnout se: avoid answering the question, evade a questionvyhnout se odpovědi na otázku

vyloučit: No way!, That's out of the question!, That's impossible!To je vyloučeno! zamítnutí

vyvstat: Two questions arose.Vyvstaly dvě otázky.

zeptat se: Can I ask you a question?Mohu se vás na něco zeptat?