Hlavní obsah

questing [kwestɪŋ]

Vyskytuje se v

hledat: go in search of sth/sb, zast. go in quest of sthjít hledat koho/co

quest: quest to find sthsnaha o nalezení čeho