Hlavní obsah

questioning [ˈkwestʃənɪŋ]

Vyskytuje se v

question: sb/sth in questiondotyčný, zmíněný, příslušný kdo/co o kterého se jedná

question: be out of the questionnepřicházet (vůbec) v úvahu, být zcela vyloučeno

question: pop the questionpožádat o ruku, praštit do toho

question: without questionbez námitek, bez debaty provést příkaz

tag: question tagtázací dovětek

Wh-question: Wh-questionsdoplňovací otázky

answer: answer a questionzodpovědět otázku, odpovědět na otázku

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

mark: question markotazník

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

put: put a question to sbpoložit otázku komu, zeptat se koho

question: answer a questionodpovědět na otázku

question: ask a questionpoložit otázku, zeptat se (na něco)

question: ask questionsptát se, dotazovat se

question: yes/no questionotázka zjišťovací

question: WH questionotázka doplňovací

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

question: be in questionbýt zpochybňován

question: beyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnost

question: question of factvěcná stránka

question: on the day in questionv inkriminovaný den

question: The results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

unasked: These questions went unasked.Tyto otázky nikdo nepoložil.

bez, beze: bez debatywithout question

dotaz: položit dotazask a question, make a query

dovětek: ling. tázací dovětkyquestion tags

kontrolní: kontrolní otázkatest question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision question

námitka: bez námitek uposlechnout ap.without objection/demur/question

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

otázka: odpověď na otázkuanswer to a question

položit: položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb

řečnický: řečnická otázkarhetorical question

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

výslech: podrobit koho výslechuinterrogate, question sb

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíyes/no question, dichotomous question

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Any questions?

klást: klást komu otázkyask sb questions

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

na: odpověď na otázkureply to a question

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

podrobit: podrobit koho výslechuinterrogate, question sb

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

těžký: těžká otázkadifficult/tough/hard question

úvaha: To nepřichází v úvahu.That is out of the question.

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question

vyloučit: To je vyloučeno! zamítnutíNo way!, That's out of the question!, That's impossible!

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zeptat se: Mohu se vás na něco zeptat?Can I ask you a question?