Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) co kam lay, put (down), place sth swhklást věncelay wreaths
  2. (potrubí ap.) co lay sthklást základylay foundations
  3. přen.(otázku ap.) co lay, put sthklást komu otázkyask sb questionsklást důraz na coput emphasis on sthklást nároky na koho/coplace demands on sb/sth
  4. (vajíčka ap.) co lay(o hmyzu, rybách ap. též) deposit sthklást vejcelay eggs

Vyskytuje se v

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

odpor: klást odporoffer/put up resistance

nárok: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

demand: place demands on sb/sthklást nároky na koho/co

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

place: place emphasis on sthklást důraz na co

put up: put up resistanceklást odpor

resistance: offer resistanceklást odpor, vzdorovat

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu

stress: lay stress on sthklást důraz na co

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co