Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) co kam lay, put (down), place sth swhklást věncelay wreaths
  2. (potrubí ap.) co lay sthklást základylay foundations
  3. přen.(otázku ap.) co lay, put sthklást komu otázkyask sb questionsklást důraz na coput emphasis on sthklást nároky na koho/coplace demands on sb/sth
  4. (vajíčka ap.) co lay(o hmyzu, rybách ap. též) deposit sthklást vejcelay eggs

Vyskytuje se v

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

odpor: klást odporoffer/put up resistance

nárok: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

demand: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

lay: klást důraz, zdůrazňovatlay stress on sth

place: klást důraz na coplace emphasis on sth

put up: klást odporput up resistance

resistance: klást odpor, vzdorovatoffer resistance

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

stress: klást důraz na colay stress on sth

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

klást: klást věncelay wreaths