Hlavní obsah

responsible [rɪˈspɒnsəbəl]

Přídavné jméno

  1. for sth (z)odpovědný za co koho lze vinithold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu
  2. be responsible to sb zodpovídat se komu, podléhat komu řediteli ap.

Vyskytuje se v

criminally: trestně stíhaný/odpovědnýcriminally prosecuted/responsible

hold: činit koho zodpovědným za co, pohnat koho k zodpovědnosti za cohold sb responsible for sth

our: Jsme odpovědní za své činy.We are responsible for our actions.

činit: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

mít: mít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth

odpovědnost: mít odpovědnost za cobe responsible, have the responsibility for sth

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible

starost: mít co na starost(i)vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sb

zodpovědný: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth