Hlavní obsah

odpovědný

Přídavné jméno

  1. (vázaný odpovědností) za co, komu responsible for sth, to sbpráv. (povinný hradit ap.) liable for sth(zodpovídající se) answerable for sth, to sb(volaný k zodpovědnosti) accountablepráv. amenable to sb(vedoucí,velící) in charge of sthKdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?činit koho odpovědnýmhold sb responsible
  2. (uvážlivý) responsible

Vyskytuje se v

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

criminally: criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný

liable: liable for damagesodpovědný za škody

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.