Hlavní obsah

odpovědný

Přídavné jméno

  1. (vázaný odpovědností) za co, komu responsible for sth, to sbpráv. (povinný hradit ap.) liable for sth(zodpovídající se) answerable for sth, to sb(volaný k zodpovědnosti) accountablepráv. amenable to sb(vedoucí,velící) in charge of sthKdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?činit koho odpovědnýmhold sb responsible
  2. (uvážlivý) responsible

Vyskytuje se v

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

criminally: trestně stíhaný/odpovědnýcriminally prosecuted/responsible

liable: odpovědný za škodyliable for damages

our: Jsme odpovědní za své činy.We are responsible for our actions.

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible