Hlavní obsah

důležitý

Vyskytuje se v

informace: důležitá informaceimportant piece of information

životně: životně důležitývital, vitally important

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

magnitude: první velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitostof the first magnitude

relevance: (obzvláště) důležitý pro coof (special) relevance to sth

significance: být (dosti) významný/důležitý pro kohobe of (some) significance to sb

importance: být velmi důležitý pro koho/cobe of great importance to sb/sth

important: Nejdůležitější je ...The most important thing is ...

more: důležitějšímore important

most: nejdůležitějšíthe most important

of: velmi důležitýof great importance

fish: mít důležitější věci na prácihave other fish to fry

overestimate: co je nesmírně důležité/zcela nedocenitelnésth cannot be overestimated

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...