Hlavní obsah

důležitý

Vyskytuje se v

informace: důležitá informaceimportant piece of information

životně: životně důležitývital, vitally important

sehrát: sehrát důležitou roli v čemplay an important part in sth

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

importance: be of great importance to sb/sthbýt velmi důležitý pro koho/co

magnitude: of the first magnitudeprvní velikosti hvězda ap., nejvýznamnější, nejdůležitější, nejzávažnější záležitost

relevance: of (special) relevance to sth(obzvláště) důležitý pro co

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

important: The most important thing is ...Nejdůležitější je ...

more: more importantdůležitější

most: the most importantnejdůležitější

of: of great importancevelmi důležitý

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci

overestimate: sth cannot be overestimatedco je nesmírně důležité/zcela nedocenitelné