Hlavní obsah

consequence [ˈkɒnsɪkwəns]

Vyskytuje se v

accept: přijmout následky čehoaccept the consequences of sth

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can, odnést to get the short end of the stick

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence