Hlavní obsah

cause [kɔːz]

Vyskytuje se v

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

offence: cause offence to sburazit koho

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

efficient: filoz. efficient causeúčinná/hybná příčina

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

original: the original causeprapříčina

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho u soudu

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

story: cover a storyzabývat se kauzou novinář

uproar: cause uproarvyvolat pobouření

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

work out: He worked out the cause.Přišel na příčinu.

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

příčina: příčina a následekcause and effect

rebel: rebel bez příčinyrebel without a cause

rozruch: vyvolat rozruchcause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshell

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

pátrat: pátrat po příčinách čehosearch for the causes of sth

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

vyšetřit: vyšetřit příčinu čehoinvestigate the cause of sth

vyvolat: vyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughter

zavinit: zavinit požárcause a fire

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

způsobit: Bylo to způsobeno ...It was caused by ...