Hlavní obsah

cause [kɔːz]

Vyskytuje se v

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

offence: cause offence to sburazit koho

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho

champion: champion the cause of sthpevně zastávat co

efficient: filoz. efficient causeúčinná/hybná příčina

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

original: the original causeprapříčina

plead: plead sb's case/causeobhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u soudu

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

uproar: cause uproarvyvolat pobouření

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

work out: He worked out the cause.Přišel na příčinu.

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl

obava: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

příčina: cause and effectpříčina a následek

rebel: rebel without a causerebel bez příčiny

rozruch: cause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshellvyvolat rozruch

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

vyvolat: raise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat obavy z čeho

zavdat: give rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sthzavdat příčinu čemu vyvolat

napáchat: cause great damage, publ., kniž. wreak havocnapáchat velké škody

ona: It's her who caused it.To ona to způsobila.

pátrat: search for the causes of sthpátrat po příčinách čeho

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

vyšetřit: investigate the cause of sthvyšetřit příčinu čeho

zavinit: cause a firezavinit požár

zmatek: cause confusion/chaos/mayhemvyvolat/způsobit zmatek

způsobit: It was caused by ...Bylo to způsobeno ...

cause: caused by sthzpůsobený, zaviněný čím