Hlavní obsah

natural [ˈnætʃrəl or -tʃərəl]

Vyskytuje se v

asphalt: natural asphaltpřírodní asfalt

disaster: natural disasterpřírodní pohroma

gas: natural gaszemní plyn

person: práv. natural personfyzická osoba

resource: natural resourcespřírodní zdroje

rice: přírodní rýže, rýže naturalbrown rice

science: natural sciencepřírodní věda

selection: biol. natural selectionpřirozený výběr, přirozená selekce

wastage: natural wastagepřirozený úbytek

dělba: natural division of labourpřirozená dělba práce

hedvábí: natural silkpřírodní hedvábí

logaritmus: common/natural logarithmmat. dekadický/přirozený logaritmus

materiál: natural/artificial materialspřírodní/umělé materiály

osoba: natural personpráv. fyzická osoba

pohroma: natural disasterpřírodní pohroma

pryskyřice: natural resinpřírodní pryskyřice

přírodní: natural blondepřírodní blondýna

přírodovědný: museum of natural historypřírodovědné muzeum

přirozený: natural deathpřirozená smrt

sladidlo: artificial/natural sweetenersumělá/přírodní sladidla

smrt: natural deathpřirozená smrt

surovina: mineral/natural raw materialsnerostné/přírodní suroviny

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

úkaz: natural phenomenapřírodní úkazy

věda: natural/social sciencespřírodní/společenské vědy

výběr: natural selectionbiol. přirozený výběr

zdroj: natural/(non-)renewable resourcespřírodní/(ne)obnovitelné zdroje

zemní: natural gaszemní plyn

živelní: natural disasterživelní pohroma

vlákno: natural/wool/cotton/synthetic/acetate/nylon fibretext. přírodní/vlněné/bavlněné/syntetické/acetátové/nylonové vlákno

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí