Hlavní obsah

supernatural [ˌsuːpəˈnætʃrəl or -ˈnætʃərəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly