Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co cause, produce(pocity ap.) raise sth(reakci ap.) provoke, elicit sth(dát vznik) give rise to sth(přivodit) bring about(navodit) induce(vzbudit) (a)rouse, stir up sthvyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughtervyvolat vedlejší účinkyproduce side effectsvyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat dojem čehogive the impression of sth
  2. (rozhlasem) koho page sb(zavolat) call sb swh
  3. (ve škole) koho call on sb(vyzkoušet) examine sb
  4. (film) co develop sthnechat si vyvolat cohave sth developed
  5. (představu ap.) co evoke(z paměti též) bring back, call up sth
  6. (vyhlásit) co call out(při dražbě) tender, bid sth

Vyskytuje se v

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

rozruch: vyvolat rozruchcause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshell

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

cast: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čehocast doubt on sth

delude: vyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu codelude sb into thinking sth

doubt: vyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit cothrow sth into doubt, AmE call sth into doubt

put: uklidnit koho, vyvolat pohodu u kohoput sb at ease

quarrel: vyvolat hádku s kým kvůli čemupick a quarrel with sb over sth

question: zpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehocall sth into question

uproar: vyvolat pobouřenícause uproar

alarm: vyvolat znepokojeníset the alarm bells ringing

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth