Hlavní obsah

vyvolat

Dokonavé sloveso

  1. (způsobit) co cause, produce(pocity ap.) raise sth(reakci ap.) provoke, elicit sth(dát vznik) give rise to sth(přivodit) bring about(navodit) induce(vzbudit) (a)rouse, stir up sthvyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughtervyvolat vedlejší účinkyproduce side effectsvyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sthvyvolat dojem čehogive the impression of sth
  2. (rozhlasem) koho page sb(zavolat) call sb swh
  3. (ve škole) koho call on sb(vyzkoušet) examine sb
  4. (film) co develop sthnechat si vyvolat cohave sth developed
  5. (představu ap.) co evoke(z paměti též) bring back, call up sth
  6. (vyhlásit) co call out(při dražbě) tender, bid sth

Vyskytuje se v

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

rozruch: vyvolat rozruchcause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshell

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

call: call to mindvyvolat, vybavit si

cast: cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho

delude: delude sb into thinking sthvyvolat u koho (mylný) dojem čeho, nakukat komu co

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

put: put sb at easeuklidnit koho, vyvolat pohodu u koho

quarrel: pick a quarrel with sb over sthvyvolat hádku s kým kvůli čemu

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

uproar: cause uproarvyvolat pobouření

alarm: set the alarm bells ringingvyvolat znepokojení