Hlavní obsah

question [ˈkwestʃən]

Podstatné jméno

  1. otázka, dotazask questionsptát se, dotazovat seanswer a questionodpovědět na otázkuyes/no questionotázka zjišťovacíWH questionotázka doplňovací
  2. about sth pochybnost(i) o čemcall sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čehobe in questionbýt zpochybňovánbeyond all/past questionnepochybně, nade vší pochybnostquestion of factvěcná stránka

Vyskytuje se v

question: dotyčný, zmíněný, příslušný kdo/co o kterého se jednásb/sth in question

tag: tázací dovětekquestion tag

Wh-question: doplňovací otázkyWh-questions

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

mark: otazníkquestion mark

open-ended: otevřené otázky nelze odpovědět jen ano či neopen-ended questions

put: položit otázku komu, zeptat se kohoput a question to sb

answer: zodpovědět otázku, odpovědět na otázkuanswer a question

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

bez, beze: bez debatywithout question

dotaz: položit dotazask a question, make a query

dovětek: ling. tázací dovětkyquestion tags

kontrolní: kontrolní otázkatest question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision question

námitka: bez námitek uposlechnout ap.without objection/demur/question

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

položit: položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb

řečnický: řečnická otázkarhetorical question

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

výslech: podrobit koho výslechuinterrogate, question sb

zjišťovací: ling. otázka zjišťovacíyes/no question, dichotomous question

žádný: v žádném případězamítnutí no way, that's out of the question, za žádných okolností on no account ..., in no case

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

klást: klást komu otázkyask sb questions

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

na: odpověď na otázkureply to a question

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

podrobit: podrobit koho výslechuinterrogate, question, podusit grill sb

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

těžký: těžká otázkadifficult/tough/hard question

úvaha: To nepřichází v úvahu.That is out of the question.

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question

vyloučit: To je vyloučeno! zamítnutíNo way!, That's out of the question!, That's impossible!

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.

zeptat se: Mohu se vás na něco zeptat?Can I ask you a question?