Hlavní obsah

answer [ˈɑːnsə]

Vyskytuje se v

door: answer the door(jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání

name: answer to the name ofslyšet na jméno o psovi

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

machine: answering machine(telefonní) záznamník

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

question: answer a questionodpovědět na otázku

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

telephone: answer the telephonezvednout telefon

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

nést: answer for sthnést následky za co

otázka: ask sb/answer a questionpoložit komu/odpovědět na otázku

otevřít: go open the door, když někdo zvoní go answer the doorjít otevřít (dveře)

popis: fit/answer the descriptionodpovídat popisu

potřeba: answer the call of nature, relieve osfvykonat tělesnou potřebu

telefon: pick up/answer the (tele)phonezvednout/vzít telefon

záporně: answer in the negativeodpovědět záporně

záporný: negative answerzáporná odpověď

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

kladný: positive/affirmative answer/replykladná odpověď

namluvit: leave a message on the answering machinenamluvit vzkaz na záznamník

odpovědět: Did he answer your question?Odpověděl ti na tu otázku?

pravdivě: answer truthfullyodpovědět pravdivě

správně: answer a question correctlysprávně zodpovědět otázku

správný: the right/correct answersprávná odpověď

špatně: give the wrong answer, answer incorrectlyodpovědět špatně

špatný: wrong answeršpatná odpověď

vyhnout se: avoid answering the question, evade a questionvyhnout se odpovědi na otázku

zarazit: I was taken aback by her answer.Její odpověď mě zarazila.

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně