Hlavní obsah

answer [ˈɑːnsə]

Vyskytuje se v

door: answer the door(jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání

name: answer to the name ofslyšet na jméno o psovi

answer: answer the (tele)phonevzít telefon

machine: answering machine(telefonní) záznamník

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

question: answer a questionodpovědět na otázku

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

telephone: answer the telephonezvednout telefon

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně