Hlavní obsah

explanation [ˌekspləˈneɪʃən]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

pravděpodobný: the most likely explanationnejpravděpodobnější vysvětlení

vysvětlení: You owe me an explanation.Dlužíte mi vysvětlení.

vysvětlit: I don't understand it., I see/have no explanation for this.Nedovedu si to vysvětlit.

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho