Hlavní obsah

explain [ɪkˈspleɪn]

Vyskytuje se v

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

příklad: vysvětlit co na příkladuexplain sth by way of (an) example

ti: Já ti to vysvětlím.I will explain it to you.

vyložit: vyložit komu postupexplain the process to sth

vysvětlit: vysvětlit co na příkladuexplain sth by an example

vysvětlit: Mohl bys(te) mi to vysvětlit?Could you explain it to me?

lopata: vysvětlit co po lopatě velmi jasněexplain sth in plain English/words of one syllable