Hlavní obsah

explain [ɪkˈspleɪn]

Vyskytuje se v

example: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

příklad: explain sth by way of (an) examplevysvětlit co na příkladu

ti: I will explain it to you.Já ti to vysvětlím.

vyložit: explain the process to sthvyložit komu postup

vysvětlit: explain sth by an examplevysvětlit co na příkladu

lopata: explain sth in plain English/words of one syllablevysvětlit co po lopatě velmi jasně

explain: explain osfospravedlnit/omluvit se vysvětlením