Hlavní obsah

confound [kənˈfaʊnd]

Vyskytuje se v

přivést: embarrass, udivit confound, bewilder, nonplus sbpřivést koho do rozpaků

hrom: Confound it!, Dash it (all)!, Damn it!Hrome!