Hlavní obsah

přivést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho bring (along)(sehnat a dovést) get, fetch sbPřivedl jsem kamaráda.I have brought a friend.Přiveď ho s sebou.Bring him along.Okamžitě ho sem přiveď.Get him here immediately.
  2. (uvést do stavu) get(učinit jakým) make sb swhpřivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the worldpřivést co k varubring sth to the boilCo vás sem přivedlo?What brought you here?přivést koho do rozpakůembarrass, (udivit) confound, bewilder, nonplus sbpřivést koho do jiného stavumake sb pregnant

Vyskytuje se v

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

bring: přivést na svět koho dítěbring sb into the world

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

frenzy: přivést koho k nepříčetnostidrive/work/send sb into a frenzy

pregnant: přivést koho do jiného stavuget sb pregnant

bring along: Přiveďte s sebou manželku.Bring your wife along.

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

přivést: přivést koho do rozpakůembarrass, udivit confound, bewilder, nonplus sb