Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

způsob: způsob myšleníway of thinking

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

expense: put sb to expensezpůsobit komu výdaje

incur: incur expenseszpůsobit (si) vydání, mít výdaje

life: way of lifeživotní styl, způsob života

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

mood: imperative moodrozkazovací způsob

soft: soft optionnejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporu

sort: something of the sortněco na ten způsob, něco podobného

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

thinking: way of thinkingzpůsob myšlení

through: put sb through sthpodrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu co

vexation: cause sb vexation(z)působit mrzutosti komu

way: way of thinkingnázory, způsob myšlení

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

wound: inflict a woundzpůsobit zranění

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: A few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.