Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

způsob: rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

disarray: zcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čemthrow sth into disarray

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

incur: způsobit (si) vydání, mít výdajeincur expenses

life: životní styl, způsob životaway of life

manner: na způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru kohoin the manner of sth/sb

mood: rozkazovací způsobimperative mood

soft: nejpohodlnější způsob, cesta nejmenšího odporusoft option

sort: něco na ten způsob, něco podobnéhosomething of the sort

tack: zkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístupchange tack

thinking: způsob myšleníway of thinking

through: podrobit koho čemu, donutit podstoupit koho co, způsobit komu coput sb through sth

traceable: mít pravděpodobnou příčinu v čem, být podle všeho způsoben čímbe traceable to sth

vexation: (z)působit mrzutosti komucause sb vexation

way: názory, způsob myšleníway of thinking

working: způsob práce, pracovní metodamethod of working

wound: způsobit zraněníinflict a wound

delay: Způsobilo to jisté zpoždění.It caused some delay.

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

způsobit: Bylo to způsobeno ...It was caused by ...