Hlavní obsah

blood [blʌd]

Podstatné jméno

  • krevblood cellkrvinkamed. blood smearkrevní nátěrblood circulation (system)oběhová soustava, krevní oběhdraw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

Vyskytuje se v

flesh: člověk z masa a kostíflesh and blood

shed: prolít krev, padnout v bojished blood

spill: prolít čí krev zabít či zranitspill sb's blood

barrier: hematoencefalická bariéramed. blood-brain barrier

blood count: množství/počet červených/bílých krvinekred/white blood count

blood pressure: změřit komu tlaktake sb's blood pressure

constricted: zúžená cévamed. constricted blood vessel

content: hladina alkoholu v krviblood alcohol content BAC

corpuscle: červené/bílé krvinkyanat. red/white (blood) corpuscles

donation: dárcovství krve/orgánůblood/organ donation

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

engorged: překrvenýengorged (with blood)

feud: vendeta, krevní mstablood feud

formation: krvetvorbamed. blood formation

group: krevní skupinablood group

hot-blooded: teplokrevníkhot-blooded horse

money: peníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.blood money

purifier: přípravek/lék na pročištění krveblood purifier

red: červené krvinkyred blood cells

related: pokrevně příbuznýrelated by blood

sausage: jelitoblood sausage

transfusion: středisko pro krevní transfuzeblood transfusion centre

banka: krevní bankablood bank

céva: krevní cévablood vessel

dárce: dárce krve/orgánublood/organ donor

dárcovství: dárcovství krve/orgánůblood/organ donation

destička: anat. krevní destičky(blood) platelets, thrombocytes

hladina: hladina alkoholu v krviblood alcohol content, zkr. BAC

krev: dárce krveblood donor

krevní: krevní skupinablood group/type

krvavě: krvavě rudýblood-red

nízký: med. nízký krevní tlaklow blood pressure, hypotension

oběh: med. krevní oběh(blood) circulation, řečiště bloodstream

obraz: krevní obraz(complete) blood count

odběr: odběr (krve)taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomy

odebrat: med. odebrat vzorek krvetake a blood sample

otrava: med. otrava krveblood poisoning

pokrevní: pokrevní bratřiblood brothers

příbuzný: pokrevně příbuznýrelated by blood, blood-related

skupina: biol. krevní skupinablood group

sraženina: krevní sraženinablood clot, coagulum, vmetek v cévě embolus

tělesný: (normální) tělesná teplotabody temperature, blood heat

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlaklow/high blood pressure

tratoliště: tratoliště krvepool of blood

vlastní: vlastní bratřifull/blood brothers

vysoký: med. vysoký (krevní) tlakhigh (blood) pressure

vzorek: med. vzorek moči/stolice/krveurine/faecal/blood sample

darovat: med. darovat krevdonate blood

rudý: krvavě rudýblood-red

ztráta: ztráta krveblood loss, loss of blood

lázeň: přen. krvavá lázeňblood bath

pohnout: pohnout komu žlučímake sb's blood boil

rozproudit: rozproudit komu krev v žiláchpovzbudit perk sb up, uvést do varu stir sb's blood

tuhnout: Z toho (člověku) tuhne krev v žilách.That makes your blood run cold.

vřít: Z toho mi vře v žilách krev.It makes my blood boil.

žíla: i přen. pustit komu žiloubleed sb, zast. let blood

žluč: hnout komu žlučíanger sb, ruffle sb's feathers, make sb's blood boil, BrE slang. wind sb up

blood: zlá krev, nepřátelství mezi lidmibad blood