Hlavní obsah

constricted [kənˈstrɪktɪd]

Vyskytuje se v

constricted: med. constricted blood vesselzúžená céva