Hlavní obsah

transfusion [trænsˈfjuːʒən]

Přídavné jméno

  • med.transfuzníblood transfusion centrestředisko pro krevní transfuze