Hlavní obsah

feud [fjuːd]

Vyskytuje se v

feud: blood feudvendeta, krevní msta

krevní: vendetta, blood feudkrevní msta