Hlavní obsah

engorged [ɪnˈgɔːdʒd or enˈ-]

Přídavné jméno

  • nalitý orgán tekutinouengorged (with blood)překrvenýengorged breastsnalitá prsa v těhotenstvíbecome engorgednalít se prsy mlékem