Hlavní obsah

related [rɪˈleɪtɪd]

Přídavné jméno

  1. to sth spojený, související, souvisící s čímekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná
  2. to sb příbuzný, spřízněný s kým spojený příbuzenským svazkemrelated by bloodpokrevně příbuzný

Vyskytuje se v

cocaine: cocaine-relatedkokainem způsobený smrt, nemoc ap.

income: income relatedodvozený od příjmů

inversely: inversely proportional/relatednepřímo úměrný

nearly: nearly relatedblízce příbuzný

occupationally: occupationally relatedspojený se zaměstnáním choroba ap.

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

relate: relating to sthtýkající se čeho, související s čím

nepřímo: mat. nepřímo úměrnýinversely related

příbuzný: pokrevně příbuznýrelated by blood, blood-related

souvislost: mít souvislost s čímbe connected with sth, vztah be related to sth

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

spojit: být spojen s čímbe related/linked to sth, be coupled with sth

úměrný: mat. přímo/nepřímo úměrnýdirectly/inversely proportional/related

vztah: být v příbuzenském vztahu s kýmbe related to sb

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

spojitost: dát do spojitosti co s čímrelate sth to sth