Hlavní obsah

nearly [ˈnɪəlɪ]

Vyskytuje se v

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

hand: (near) at handna blízku, nedaleko, po ruce

near: near tosth blízko čeho, těsně před čím, na pokraji čeho o stavu vývoje ap.

near: the near(er)ten bližší ze dvou

near: be nearingsth blížit se, přibližovat se čemu stavu či bodu

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

near: near and farširoko daleko

nowhere: nowhere near(ani) zdaleka ne jaký

come: come near sthblížit se čemu

here: near heretady poblíž

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

near: the nearestnejbližší

near: in near darknessv téměř úplné tmě

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

near: As he neared the stable ...Jak se přibližoval ke stáji ...

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle.

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

při: při ruceat hand, handy, near to hand

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

přibližovat se: Nepřibližuj se (ke mně)!Don't come near me!, Stay away from me!

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.It was a near miss.