Hlavní obsah

málem

Příslovce

  • nearly, almost(jen tak tak) all butnearly se neužívá před záporyMálem ztratil ...He came within an inch of losing ...

Vyskytuje se v

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

nic: (o) nic míňno less

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

puknout: málem puknout závistíbe green with envy

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nut

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...