Hlavní obsah

naprosto

Vyskytuje se v

určitost: s naprostou určitostíwith absolute certainty

cizí: (naprosto) cizí člověk(perfect) stranger

unikát: být naprostý unikátbe absolutely unique

burn-out: vyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.suffer a burnout

complete: naprosto cizí člověkcomplete stranger

deaf: naprosto hluchýstone deaf

disregard: nebrat ohledy, naprosto nehledět na co/kohoshow disregard for sth/sb

fit: naprosto skvělý, přen. královský kvalitou ap.fit for a king

fog: být (naprosto) zmatenbe in a (complete) fog

fuss: úplně klidně, v naprostém kliduwithout (any) fuss

hair: na chlup, naprosto přesněto a hair

mad: naprosto šílenýhovor. barking mad, stark raving mad

money: (naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.AmE (right) on the money

raving: naprosto šílenýstark raving mad

stark: být v příkrém rozporu s čím, naprosto se lišit od čehobe in stark contrast to sth

stone: naprosto švorcstone-broke

stony: beze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutíin stony silence

undiluted: naprostý nesmyslundiluted nonsense

utter: naprostý blázenutter fool

absolutely: Máte naprostou pravdu.You are absolutely right.

belly: Plán naprosto zkrachoval.The plan went belly up.

certainty: říct co s naprostou jistotousay sth with absolute certainty

dead: Máš naprostou pravdu!You are dead right!

perfect: naprosto cizí člověkperfect stranger

repugnant: Ta myšlenka se mi naprosto příčí.I find that idea totally repugnant.

right: Máš naprostou pravdu.You are absolutely right.

end: i přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.end of the line

jack: úplně každý, kdokoli, naprosto všichnievery man jack

mess: (naprosto) zpackat, zvorat, zvrtat, zmršit co nadělat problémy ap.přen. make a mess of sth

sea: radikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.sea change