Hlavní obsah

naprosto

Vyskytuje se v

určitost: s naprostou určitostíwith absolute certainty

cizí: (naprosto) cizí člověk(perfect) stranger

unikát: být naprostý unikátbe absolutely unique

burn-out: suffer a burnoutvyhořet fyzicky či mentálně, naprosto se vyčerpat přílišným úsilím ap.

complete: complete strangernaprosto cizí člověk

deaf: stone deafnaprosto hluchý

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

fit: fit for a kingnaprosto skvělý, přen. královský kvalitou ap.

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

hair: to a hairna chlup, naprosto přesně

mad: hovor. barking mad, stark raving madnaprosto šílený

money: AmE (right) on the money(naprosto) přesný pravdivý, odpovídající ap.

raving: stark raving madnaprosto šílený

stark: be in stark contrast to sthbýt v příkrém rozporu s čím, naprosto se lišit od čeho

stone: stone-brokenaprosto švorc

stony: in stony silencebeze slova, v naprostém tichu, bez hlesnutí

undiluted: undiluted nonsensenaprostý nesmysl

utter: utter foolnaprostý blázen

absolutely: You are absolutely right.Máte naprostou pravdu.

belly: The plan went belly up.Plán naprosto zkrachoval.

certainty: say sth with absolute certaintyříct co s naprostou jistotou

dead: You are dead right!Máš naprostou pravdu!

perfect: perfect strangernaprosto cizí člověk

repugnant: I find that idea totally repugnant.Ta myšlenka se mi naprosto příčí.

right: You are absolutely right.Máš naprostou pravdu.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

mess: přen. make a mess of sth(naprosto) zpackat, zvorat, zvrtat, zmršit co nadělat problémy ap.

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.